Búrka teroru: História vládou sponzorovaného terorizmu

Redakcia SM sa nemusí vždy stotožňovať s celým obsahom tohto videa.

Reklamy