Krátke video z demonštrácie “Za slobodu a chlieb” v poľskej Poznańi (30.06.2012)

Reportáž s fotkami nájdete: www.nacjonalista.pl

Reklamy