Ukážka z pripravovaného poľského dokumentárneho filmu o združení “Národno-radikálny tábor (Obóz Narodowo-Radykalny)”

oficálna stránka: Obóz narodowo-radykalny

Reklamy