Ideopolícia v praxi!


www.paragraphos.pecina.cz

Komentár k videu:
Nejvíce jsme manipulováni ideologickou elitou, která ve formě obecně platných zákonů a nařízení se snaží určovat vše.
Zkuste na náměstí vykřikovat objektivní pravdu a ve chvilce se objeví policie!
Zkuste přijít do televize a oznámit, že byste se chtěli zde říci národu, objektivní pravdu?
Hlavními nástroji ideologické manipulace jsou omezování přístupu k objektivním informacím, prohlašování lží za pravdy a šíření ideologických dezinformací.
Každé ideologické zřízení mělo a má své zákony a omezení svobodných rozhodnutí občanů.
Současné ideologické zákony jsou dělány pouze pro násilné udržení elity u moci a běžný občan je nemůže nijak ovlivnit.
Stane-li se omylem z průměrného občana prezident, dostane takové výhody a odměny, že ochotně kývá pro všechno, jen aby mu jeho veliké výhody a odměny zůstaly co nejdéle zachovány.
Ideologická elita si je dobře vědoma, že kdyby volič věděl vše, asi by chtěl rychlé zásadní změny.
Občan se nedozví nic o chystaných změnách, politici nakonec odhlasují to, co se hodí jen jim a občan jen pláče a nadává.
Ono je opravdu lepší někdy vše nevědět, protože po odhalení mnohých tajemství by asi musel následovat krach ideologického světového zřízení.
Soukromí je založeno na klamné představě, že jsou věci, které si zasluhují utajení.
Nedej bože, kdybychom se dozvěděli vše o soukromí naší ideologické elity.
Výhody jsou zdrojem zisku, moci a potlačením konkurence.
Cílem ovládání, utajování a manipulace je udržení výhod pro elitu.
Nepřítelem výhod je konkurence, proto musí elita konkurenci likvidovat.
Důsledkem ideologických výhod je centralizace a globalizace.
Proto musí být policie a byrokracie velmi dobře placena, aby plnila ochotně a rychle jakékoli sobecké příkazy svých ideologických chlebodárců.
Dogma a kult je založen na principu, že existují ideologické mocné instituce, určující co je možné a co ne.
Ideologická autorita se nám snaží namluvit, co je pravda, co je správné a co nelze změnit.
Každé ideologické zřízení a každá moc je založena na svatých dezinformacích.
Neexistuje žádný důvod k tomu, abychom nahlas prohlašovali, že nějaký..ismus (kapitalismus, fašismus, komunismus) je nejlepší a nejsvobodnější zřízení, že společnost se nejrychleji díky tomuto ..ismu vyvíjí.
Každá stará mocná svatá ideologie je po čase vytlačena novou ideologií.
PragueCzechRepublic dňa 24.03.2011

Reklamy