Tesák sa stáva najpopulárnejším NS v Rusku

video 1

video 2

video 3

Viac v článku: Tesák, nacistický idol současného Ruska

Reklamy