Money as Debt / Peniaze ako dlh

Money as Debt / Peniaze ako dlh (2006)


Money as Debt II: Promises Unleashed / Peniaze ako dlh II: Zrušené sľuby (2009)

Reklamy