70-te výročie vzniku Ukrajinskej povstaleckej armády (UPA)

14.10.2012 sa viac ako 30 000 národovcov stretlo v meste Ľvov aby vzdalo svoju úctu UPA a Stepanovi Andrijovičovi Banderovi.

Reklamy