Obete multikulturalizmu

Súvisiace videá:
Syndróm Róm vs. realita!
Malmö – mesto moslimov
Napadnutie v Strakoniciach – muž napadnutý cigánmi zomrel
Multikultúrne spolunažívanie I
Multikultúrne spolunažívanie II

Reklamy