Zapálenie vlajky EÚ na Pochode za slušný a bezpečný život 2 (10.11.2012)

Európska Únia je medzinárodné spoločenstvo, ktoré tvorí 27 členských štátov. EÚ teda nie je samostatný štát a ani žiadna federácia, konfederácia, či iný štandardný medzinárodný subjekt podobný štátu. Tým pádom nemôže platiť § 364 odsek 1) písmeno b)Tr.z. (Výtržníctvo), ktorého znenie je: (1) Kto sa dopustí slovne alebo fyzicky, verejne alebo na mieste verejnosti prístupnom hrubej neslušnosti alebo výtržnosti najmä tým, že: b) hanobí štátny symbol. Ale aj napriek tomu Š.Potocký a M.Mišún skončili v policajných celách.
Keďže žijeme v nedemokratickej republike, takéto “pochybenie” policajných zložiek nie je náhodné, ale účelové.
Ďaľšou zaujímavosťou je aj to, že policajti nemali na svojich uniformách svoje identifikačné čísla (upozornili sme na to na mieste – 03:01 min.), ktoré musia nosiť VŽDY na viditeľnom mieste.

Reklamy