Marcus Aurelius – O správnej ceste rozumu

Vybrané myšlienky Marca Aurélia Antonina, tzv. filozofa na tróne. Okrem zamýšľania sa o cnosti, etike, mravnej čistote, sa zaoberá aj ľudským bytím, ktoré nájde harmóniu iba v súlade s prírodou. Silný dôraz je kladený na úctu k službe a k povinnosti, ktorá je zmyslom života každého vznešeného, vyššieho človeka.

Reklamy