Nathanael Kapner: Židia vládnu svetu

Nathanael Kapner sa narodil ako žid, ale konvertoval k pravoslávnej cirkvi.

Reklamy