M.Morés-Decembrové udalosti vo svete, rok 2012

Témy:
1. Iskrenie on-line, kto kuje pikle?
2. Zlá Sýria, zlá!
3. Dobrý Izrael…
4. Zabezpečí Európska únia rozpad sociálnych systémov?
5. Havloviny pokračujú…
6. Assange, Ocupy Wall Street, miliardár Soros. Kde tá pravda vlastne je?

Reklamy