Inteligencia Aziatov vs. kreativita belochov

PR Profesor Rushton (December 3, 1943 – Október 2, 2012) na konferencii American Renaissance , na ktorej sa zúčastnil a prispel do debaty aj David Duke.


Pre titulky stlač CC

Reklamy