Boli belosi prvými Američanmi?

KM Na americkej pôde sa našlo niekoľko pozostatkov kostí, ktorej najstarší vek odhadujú na 9000 rokov. Vedci podľa tvaru lebky sú presvedčení, že ide o pozostatky typické pre belocha (Európana). Na pokyn Bushovej vlády bolo toto nálezisko zasypané zeminou. Boja sa prepisu dejín?


Pre titulky stlač CC

Reklamy