Vladimír Živčák: Každému treba dať len toľko ako si skutočne zaslúži.

VZ Od predčasných parlamentných volieb ubehol rok a ďalšie voľby, tentokrát do VÚC sú predo dvermi. Do politického súboja o post predsedu Prešovského samosprávneho kraja sa vydáva aj dlhoročný ochranca zákona Vladimír Živčák (55), ktorý 23 rokov pracoval v policajnom zbore, pričom aktuálne viac ako 10 rokov pôsobí na pozícii náčelník mestskej polície v Podolínci (okres Stará Ľubovňa).

Prečo ste sa rozhodli kandidovať?

V poslednom období sa podmienky života ľudí veľmi zmenili. Či sa nám to páči, alebo nie, na prvé miesto sa dostáva bezpečnosť občanov – ochrana ich života, zdravia a majetku.
Viac ako 30 rokov pracujem v polícií v tých najťažších podmienkach priamo v teréne. Mám svoju víziu ako zlepšiť tento stav a nepotrebujem k tomu žiadne navýšenie financií. Ľuďom ponúkam pomoc.

Čo považujete za najväčšie pozitíva Prešovského kraja?

V prvom rade sú to skromní, čestní a pracovití ľudia, zvyknutí žiť aj v ťažkých podmienkach.
Prekrásna príroda so svojimi čarovnými zákutiami. Historické pamiatky, poloha územia hraničiaca s Poľskom a Ukrajinou. Pomerne veľké zastúpenie rôznych etnických skupín, ktoré spolu dokážu bez problémov nažívať, teda až na časť jedného neprispôsobivého etnika.

Ako hodnotíte súčasného predsedu Prešovského samosprávneho kraja?

Osobne pána predsedu nepoznám, ale pri všetkej úcte vidím veľké rezervy v jeho práci v oblasti zamestnanosti, bezpečnosti a kvality ciest.

Ktoré tri problémy kraja pokladáte za najzávažnejšie a akým spôsobom by sa podľa Vás dali riešiť?

Dôležitých oblastí ktoré treba okamžite riešiť je veľmi veľa. Ako som už uviedol, vzhľadom k situácii v našom kraji je najdôležitejšia bezpečnosť. Nenarážam len na činnosť polície, ale aj na ostatné orgány, ktoré ju majú v náplni práce. Za verejný poriadok v prvom rade zodpovedá samospráva obcí a miest. Preto považujem za potrebné vyvíjať zákonné aktivity v tejto oblasti vedúce k plneniu úloh v tomto smere. Okrem toho som pripravený aktívne spolupracovať s každým, kto prejaví reálny záujem pomôcť zlepšiť súčasné pomery na východnom Slovensku.
Druhá oblasť je zamestnanosť. Tu by som svoju pozornosť upriamil na rozvoj poľnohospodárstva a cestovného ruchu. Pôda bola odjakživa naše najväčšie bohatstvo o ktoré sme sa mohli vždy oprieť a nikdy nás nesklamalo. Je nesprávne, keď dnes máme množstvo nezamestnaných a  zároveň hromadne dovážame podradné potraviny zo zahraničia. V minulosti bol v našej oblasti rozvinutý chov oviec a dobytka. Chcel by som vyvíjať snahu vrátiť niektoré vecí do pôvodného stavu.
Pri turizme tiež nezabúdajme, akú radosť medzi hoteliermi spôsobuje príchod rusky hovoriacich zákazníkov. Práve v nadštandardnej spolupráci s ruskou klientelou, ako aj podporou ďalších aktivít podporujúcich cestovný ruch vidím možnosti prilákať dostatočné množstvo ruských turistov na Slovensko. Veď prečo nevyužiť ich pozitívny vzťah k nám?
Viem, že na všetko sú potrebné peniaze. Práve preto musíme okamžite skoncovať s toleranciou toho, čo sa ukázalo ako zlé a neefektívne. Každému treba dať len toľko ako si skutočne zaslúži. Slovensko nemôže donekonečna fungovať chorým spôsobom, kde štát všemožne chráni a podporuje tých, ktorí sa nesnažia a nepracujú, pričom ten kto si zaslúži uznanie nedostane vôbec nič, dokonca mu ešte zvýšia odvody, dane, alebo mu znepríjemňujú život všemožnou byrokraciou.
Každoročne sú na rómsku menšinu vyhadzované obrovské finančné prostriedky, pričom je zarážajúce, že žiadna iná národnostná, alebo etnická skupina takúto pomoc nemá a v podstate ju ani nepotrebuje. Z tohto dôvodu budem iniciovať dôsledne dodržiavanie čl. 12, odst. 2 Ústavy SR, podľa ktorého práva a slobody sa zaručujú na území Slovenskej republiky všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické, či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.
Medzi starostami a primátormi miest Prešovského samosprávneho kraja budem presadzovať, aby všetky národnosti a etnické skupiny mali tie isté inštitúcie ako majú Rómovia a súčasne im bol prideľovaný rovnaký objem finančných prostriedkov. Treba prepočítať výšku finančných nákladov na jedného rómskeho spoluobčana. Veď predsa podľa Ústavy SR by sme mali dostávať rovnakú čiastku aj my ostatní. Možno tak konečne za výhodných podmienok získajú byty nie len asociáli, ale aj normálni, slušne žijúci ľudia.
Ako som uviedol, sme kraj s veľkým počtom národností a etnických skupín. Všetky finančné prostriedky preto budem využívať primerane k reálnemu stavu a potrebám, aby som dokázal uskutočniť svoje ciele. Treba si uvedomiť, že na rôznych miestach v Prešovskom kraji sú zbytočne vynakladané obrovské sumy peňazí a pokiaľ ich vhodne využijeme, situácia sa určite zlepší.

Podľa Vašich vyjadrení usudzujem, že nebudete vyhadzovať peniaze na zbytočnosti. Obvyklá výška platu slovenských županov sa pohybuje približne na úrovni 3000,- eur. Bol by ste ochotný šetriť v tejto oblasti aj na sebe?

Výška možného platu, je to čo ma zaujíma najmenej. Je nekandidujem, aby som dobre zarábal, ale preto, že chcem ľuďom na východnom Slovensku konečne pomôcť. Pokiaľ vo voľbách na post predsedu Prešovského samosprávneho kraja uspejem, som ochotný vzdať sa okamžite v prospech ľudí žijúcich v našom kraji veľkej časti svojich príjmov.

Aký je Váš názor na momentálny vývoj  na Slovensku? Kto je zaň zodpovedný?

Na Slovensku sú v jednotlivých oblastiach veľmi veľké rozdiely. Bohužiaľ často v negatívnom smere. Dovolím si tvrdiť, že v oblasti zamestnanosti a bezpečnosti je to až katastrofálne. V minulosti sme poznali pražský centralizmus, ktorý dnes nahradilo choré centrálne riadenie z Bratislavy. Zodpovednosť za súčasný stav majú všetci politici, ktorí boli nielen vo vláde, ale aj v parlamente od roku 1989.

Povedzte nám niečo aj o svojom súkromnom živote.

Mám 55 rokov. Som ženatý, bývam v rodinnom dome v obci Nižné Ružbachy okr. Stará Ľubovňa. V minulosti som pracoval ako policajt v rámci poriadkovej služby. V súčasnosti jedenásty rok pracujem ako náčelník MsP v Podolínci. Pôvodným povolaním som vyučený mäsiar – údenár. Mám veľmi rád prírodu, som zarytý rusofil.

Máte okolo seba ľudí, s ktorými sa radíte?

Samozrejme, mám okolo seba ľudí, ktorí mi pomáhajú, ktorých si vážim, preberáme spoločne naše ciele. Bez týchto ľudí by som nemohol pracovať. Spoločne nás spája hrdosť na to, že sme Slováci a snaha zlepšiť situáciu na Slovensku.

Ako bude vyzerať Vaša kampaň?

Svojím postojom k verejným veciam som sa nikdy netajil a vyjadroval som to verejne. Nemám v úmysle žiadnu nákladnú volebnú kampaň. Nebudem sľubovať nič, čo by som nemohol splniť. Nie je za mnou ideológia žiadnej politickej strany. Budem presadzovať to, čo je zákonné a čo je v prospech slušných ľudí. Nestojí za mnou ani žiadna finančná skupina. Spolieham sa na kampaň cez internet, prípadne pomoc dobrovoľníkov. Mám záujem osloviť všetkých slušných ľudí, ktorých od roku 1989 oklamali a okradli politici. Pokladám za povinnosť pripomenúť občanom, že majú možnosť niečo zmeniť vo svoj prospech. Držím sa jednoduchej zásady „nikomu neublížiť, ale pred nikým sa neponížiť.“ Bol by som rád ak by si občania uvedomili skutočnosť, že okolie Podolínca je husto etnicky premiešané, ale niektoré veľké problémy, ktoré na podobných územiach existujú, sa Podolíncu vyhýbajú. Kompetencie nás mestských policajtov nie sú veľké, ale vďaka správnemu prístupu väčšiny dokážeme v oblasti bezpečnosti zaručiť slušným občanom relatívnu ochranu.

V minulých parlamentných voľbách ste kandidovali za politickú stranu Mariána Kotlebu – ĽSNS. Nepovažujú Vás dnes preto niektorí za extrémistu?

Dnes sa za extrémizmus považuje všetko čo nevyhovuje úzkej skupine ľudí parazitujúcich na ľudskom nešťastí. Skutoční extrémisti určite nie sú občania, ktorí sú v uliciach a vyjadrujú svoju nespokojnosť, ale skôr nenapraviteľní asociáli a politici v Bratislave, ktorí to všetko spôsobili.
Súčasné pomery na Slovensku výstižne charakterizujú slová známeho ruského politika, ktoré povedal po návšteve Madony v Ruskej federácií. “Každá vyslúžila kurva má na staré kolená sklony dávať všetkým lekcie o morálke.”

Aktuálne idete do volieb ako kandidát s podporou národných síl pod hlavičkou Slovenskej ľudovej strany. Bránili by ste sa prípadne podpore aj ďalších národných politických strán a organizácií?

Samozrejme, že nie. Mojím cieľom je osloviť všetkých slušných ľudí, ktorí sú nespokojní s doterajšou situáciou v regióne a to bez ohľadu na politickú príslušnosť, národnosť alebo náboženstvo.  Pokiaľ si chceme do budúcna zachovať národnú identitu a hodnotovú orientáciu, nevyhnutne musí dôjsť k spojeniu pronárodne orientovaných ľudí. Naše rozdrobené sily len nahrávajú zradcom a nepriateľom Slovenska.
Mnohé naše súčasné problémy sú dlhodobé. Bohužiaľ, doteraz ich nikto poriadne neriešil. Niektorí politici o nich rozprávajú akurát pred voľbami, keď potrebujú získať voličský hlas. Pevne verím, že Slováci sa tentokrát nedajú kúpiť drahou politickou reklamou, ani oklamať špekulantom sľubujúcim nesplniteľné istoty, ktorí sa rovnako podieľali na ničení a rozkrádaní Slovenska.

VZ-VUC

Reklamy