Proti prúdu – Čo týždeň dal (20/2013)

prop

Témy:
1. Jedna zdravotná poisťovňa
2. Úverové účty a poplatky
3. Korupciu v politike odhaľuje príslušník ŠTB
4. Ohlasovanie pobytu v zahraničí

Reklamy