Národovci ovládli dediny a budovy

F-S-N Masové vymieranie pôvodných Európanov, príliv imigrantov a dopady svetovej hospodárskej krízy nútia národovcov hľadať nové metódy vlastnej obrany. Príčinou súčasných katastrofálnych pomerov v Európe je najmä premyslená liberálna propaganda, vytvárajúca z ľudí hlupákov túžiacich len po majetku a zábave.

S prihliadnutím na morálny úpadok Európanov, finančnú silu vládnucej oligarchie a vplyv masmédií, nemožno očakávať, že doterajším prístupom získajú európski národovci na celoštátnej úrovni politickú moc.
Postupná likvidácia Európy tiež dokazuje, že demonštrácie a protesty sú bezvýznamné bez reálnej vízie prevziať moc. Mnohí národovci tak nanajvýš roznášajú letáky, nadávajú od stola pri pive, na koncertoch, alebo od počítača, čoho sa špekulanti, skorumpovaní politici a asociáli nemusia vôbec obávať.

Nasledovné príklady národovcov z Nemecka (NPD) a Talianska (CasaPound), ale aj príklad ľavicových aktivistov zo Španielska nám ukazujú akou cestou by sme sa mali vyberať.

Nemeckí národovci ovládli dedinu

Niektorí nespokojní Nemci z Národnodemokratickej strany Nemecka (NPD) sa aktívne pokúšajú získať moc na regionálnej úrovni.
Práca a disciplína, rockové koncerty, podujatia pre deti,… také boli pomeri v dedine Jamel na severovýchode Nemecka, ktorú ovládli národovci.
Steny domov tam sú pomaľované v duchu národných ideálov, ktoré vyobrazujú rodinnú spokojnosť pôvodných Európanov.

Svoju malú národne sociálnu ríšu si v dedine Jamel vybudoval vysoko postavený funkcionár NPD Sven Krüger, kde spoločne so svojimi priaznivcami skúpil domy, hospodárske budovy a pozemky. Popritom Krüger z dediny riadil stavebnú a demolačnú firmu v ktorej zamestnával práve národovcov.
Národovci začínajú ovládať aj ďalšie dve dediny v okolí Jamel. Zvolená cesta NPD sa ukazuje ako správna, nakoľko národne hnutie v posledných rokoch naberá na sile práve vo východnom Nemecku.

NPD1 NPD2 NPD3 NPD4

Talianske zveľaďovanie starých budov

CP0 Talianski národovci sa rozhodli zbytočne nemínať financie na odkupovanie nehnuteľností, a tak si vyberajú staré ošarpané mestské budovy, ktoré obsadia a následne obývajú. Takýmto spôsobom CasaPound získali na svoju stranu okolo 2000 aktivistov a niekoľko desiatok tisíc sympatizantov. Bilancia CasaPound je asi takáto: sídla vo viac ako 40-tich mestách, kníhkupectvá, posilňovne, humanitárna pomoc, kultúrne spolky, škola ragby a vodného póla, hokejový tím, divadelný spolok, filmový klub, noviny, web rádio a web TV,…

Viac o CasaPound sa dozviete tu.

CP1 CP2 CP3 CP4 CP5 CP6 CP7 CP8

Španielsky ľavicoví idealisti

M1 Podobný projekt ako nemeckí národovci rozbehli v Španielsku aj ľavicoví idealisti z andalúzskej obce Marinaleda (s približne 3000 obyvateľmi). Tá prosperuje pod ochranou vlastného poľnohospodárskeho družstva. Napriek tomu, že sa jedná o ľavicovo orientované zoskupenie, nemali by sme zabudnúť, že v mnohých oblastiach majú ľavičiari a národní socialisti totožné ciele. Veď obidva ideologické smery podobne odmietajú princípy bezohľadného liberálneho kapitalizmu zameraného na zisk.

Poľnohospodárska činnosť ako základ

Aktuálna miera nezamestnanosti v spomenutej obci Marinaleda je 0%. Vypuknutím svetovej hospodárskej krízy, tak socialisti získali jedinečnú príležitosť ukázať, že ich utópia na ploche 25 km2 dokáže fungovať a prežiť aj v trhovom kapitalizme. Väčšinu obyvateľov zamestnáva poľnohospodárske družstvo, fungujúce na princípe „pôda je tých, ktorí ju obrábajú“. Pestujú fazuľu, artičoky, papriky a vyrábajú extra panenský olivový olej. Poľnohospodári sami kontrolujú všetky výrobné fázy. Nachádza sa tu konzerváreň, mlyn na spracovanie oleja, skleníky, chovateľská zariadenie, obchod. Zamestnanci si bez ohľadu na to, aký zastávajú post, zarobia denne 47 eur. Pracujú šesť dní v týždni, a pri 35hodinovom pracovnom týždni predstavuje ich mesačný príjem 1 128 eur. Niektorí z obyvateľov popritom tiež obrábajú svoje súkromné pozemky. Zvyšok ekonomického života obce pripadá na obchody, základné služby a športové aktivity. Prakticky všetci obyvatelia obce majú približne rovnaký plat, okolo 1200 eur mesačne.

Stavebníctvo

V poslednom období ovládali španielske stavebníctvo realitní špekulanti. Marinaleda sa preto rozhodla ísť tvrdo proti tomuto trendu. Slušný dom o 90 metroch štvorcových s terasou si je možné prenajať za 15 eur mesačne s jedinou podmienkou: každý tu musí, priložiť pri stavbe svojho domu ruku k dielu. Obec ponúka parcely a poskytuje materiál na stavbu domov. Stavebné práce vykonávajú obyvatelia svojpomocne alebo si na ne môžu niekoho najať. Radnica zamestnáva aj profesionálnych murárov, ktorí ľuďom radia a vykonávajú najzložitejšie úkony. Budúci nájomníci navyše dopredu nevedia, ktorý dom im bude pridelený, čo prispieva k vzájomnej pomoci a vyššej kvalite.

M2 M3 M4

Bez našej reálnej snahy získať podiel na moci, je všetko zbytočné

Národovci, nestačí len rozprávať o Svätoplukových prútoch ako o symbole národnej jednoty, ale prejsť k reálnym činom. Naše zbytočné konflikty dnes spôsobujú, že oligarchovia z vysokej politiky a cigánski asociáli naďalej beztrestne likvidujú slovenský národ. Rovnako nie je čas riešiť zbytočné pojmy ako ľavica a pravica, alebo sa hrať na malých nekompromisných vodcov neschopných spolupráce. Prišiel čas aktívneho odporu s jediným rozumným cieľom, snažiť sa získavať podiel na moci. Musíme byť však jednotní.

Reklamy