Rasová segregácia je dnes na školách a v mestách prirodzená a dobrovolná

RIf

Reklamy