V Duchcove sa bojovalo za slušný a bezpečný život

RDcz V Českom Duchcove prebehla demonštrácia poriadaná Dělnickou Stranou Sociální Spravedlnost (DSSS) ako reakcia na cigánsky teror v meste. Poslednou kvapkou bolo napadnutie maželského páru (viď. tu)

Pred demonštráciou

Prejav predseda DSSS Vandas

Boj 1

Boj 2

Boj 3

Správy e-mostecko

Správy ČT1

Udalosti 112

Zdroj: www.odpor.org
Článok: Lživá a nenávistná DSSS narušila pravdu a lásku v Duchcově. Skutečně?

Reklamy