Hitlerov ekonomický prístup sa ukázal ako správny

ETR “Výhliadky svetového hospodárstva sú naďalej slabé” uviedli počas summitu G8 v Severnom Írsku (17-18. júna 2013) poprední predstavitelia svetových ekonomík. G8 je skupina ôsmych údajne najvyspelejších štátov sveta (Francúzsko, Taliansko, Japonsko, Kanada, Nemecko, Rusko, Spojené kráľovstvo a USA).

Hospodársky rast vo svete, je podľa nich možné zabezpečiť udržiavaním cenovej stability, podporou dopytu, väčšou transparentnosťou, stabilizáciou verejných financií, obmedzením daňových únikov a opatreniami obmedzujúcimi manipuláciu so ziskami nadnárodných spoločností.
Dane z príjmov majú nadnárodné spoločnosti odvádzať tam, kde zisky vznikajú. Rozpočtová politika každej krajiny má tiež zohľadňovať odlišné ekonomické podmienky. Predstavitelia štátov G8 zároveň prisľúbili pokračovať v boji proti svetovej chudobe.

V tejto súvislosti sú podobne zaujímavé vyjadrenia významných európskych politikov a ekonómov, volájúcich po zvyšovaní platov v Nemecku. Cieľom spomenutých opatrení má byť stimulácia celkovej spotreby EU. Zástancom uvedeného ekonomického prístupu je napríklad francúzsky minister priemyslu Arnaud Montebourg, ako aj eurokomisár László Andor.
G8R Súčasná globálna ekonomická kríza, spoločne s vyjadreniami popredných politikov a ekonómov nám ukázali, že bezohľadný liberálny kapitalizmus opätovne zlyhal. Nadmerné obohacovanie jednotlivcov na úkor biedy pracujúcich a nekontrolovaná orientácia štátov na export vyvolali v spoločnosti chaos a nerovnováhu. Dlhodobý exportný prebytok jedného štátu vyvoláva deficit a chudobu druhého.
S prihliadnutím na uvedené skutočnosti je teda zrejmé, že ľudstvu sa postupne odhaľuje, správnosť ekonomického prístupu nemeckého národného socializmu.

Medzi základné ekonomické princípy národných socialistov (1933-1939) patrili
:

spravodlivejšie prerozdelovanie ziskov
Cieľom bolo pozdvihnúť životnú úroveň v celom Nemecku a zvýšiť kúpyschopnosť strednej vrstvy.

riadená spotreba tovarov a služieb
Vyvážený stav medzi spotrebou a produkciou vytváral podmienky na zlepšenie životnej úrovne, obzvlášť pracujúcej triedy. Riadená spotreba bola orientovaná napr. na rozvoj cestovného ruchu, stavebníctva a poľnohospodárske produkty.

ekonomická nezávislosť
Ochrana ekonomiky štátu pred globálnymi ekonomickými problémami a zbavovanie sa závislosti na dovoze. Prvoradou snahou bolo dosiahnuť potravinovú sebestačnosť.

vyvážená obchodná bilancia
Do vypuknutia 2. svetovej vojny bol dovoz všetkých surovín a výrobkov závislý od objemu zbožia, ktoré boli iné štáty schopné a ochotné od Nemecka kúpiť.

obmedzenie manipulácie so ziskami podnikov
Zahraniční vlastníci boli nútení zisky opätovne investovať v Nemecku. Štátne zákazky súkromných firiem boli zväčša upravené tak, aby časť ich ziskov ostala zablokovaná povinným šetrením s možnosťou opätovného investovania v súlade s národným záujmom napr. na obnovu strojov, alebo rozvoj výroby.

populačná politika podporujúca pôrodnosť
Zámerom bolo zabrániť vymieraniu pôvodného obyvateľstva a degenerácii nemeckého národa.

cenová regulácia
Udržiavala cenovú stabilitu, zabraňovala možnej inflácii, pričom neumožňovala nadmerné obohacovanie špekulantov.

organizovanie povinných verejných prác
Verejné práce boli platené, čím uvádzali do pohybu aj ďalšie impulzy oživujúce spotrebu produktov a služieb, vďaka čomu sa značná časť použitých finančných prostriedkov vracala späť do rúk štátu.

Stiahnite a prečítajte si odbornú štúdiu, ktorá odhaľuje utajované skutočnosti o ekonomickom fungovaní národného socializmu. Stiahnuť
Aj v tomto dokumente sa dozviete o vzrastajúcej ekonomike Tretej ríše

Reklamy