M.Móres – Júnové udalosti vo svete, rok 2013

J13 Témy:
1. Bezvýznamný spolok
2. Brat náš s veľkými ušami
3. Korporátny diktát pokračuje
4. Tlak zdola
5. Česko už má superstár

Reklamy