Detroit vyhlásil bankrot. Čaká to v budúcnosti aj Slovensko?

RfDOpustené domy, masová nezamestnanosť, krádeže železa, rabovanie, lúpeže, drogy, vraždy a znásilnenia. Taký je dnes obraz amerického mesta Detroit, ktoré dňa 19.7.2013 vyhlásilo bankrot. Ako je vôbec možné, aby sa jedno z najúspešnejších amerických miest zmenilo na mesto beznádeje? Narastajúca kriminalita černochov spôsobila, že z mesta postupne odchádzali najmä bieli, vzdelanejší obyvatelia. Ďalšou príčinou úpadku bola jednotvárna orientácia ekonomiky na automobilový priemysel.

Mesto Detroit a dôsledky demografických zmien v rokoch 1950 až 2000:
Celkový počet obyvateľov sa znížil o 49% (z 1 849 668 na 951 270);
Počet belochov klesol o 93% (z 1 545 847 na 116 599);
Počet černochov stúpol o 159% (z 303 721 na 787 687);
Počet vrážd sa zvýšil o 582% (z 6,1 na 41,6 na 100 000 obyvateľov ročne);
Počet lúpežných prepadnutí sa zvýšil o 596% (z 125 na 870 na 100 000 obyvateľov ročne).

V rozmedzí rokov 1930 – 2000 sa počet lúpežných prepadnutí v meste (v prepočte na počet obyvateľov) zvýšil osemnásobne; počet vrážd (v prepočte na počet obyvateľov) sa zvýšil deväťnásobne. Detroitu sa hovorí „prvé mesto tretieho sveta v USA“.

Podľa prieskumu vykonaného Národným ústavom pre gramotnosť (National Institute for Literacy ) je 47% obyvateľov Detroitu funkčne negramotných.

V súvislosti so zvyšujúcim sa počtom Cigánov, ale aj jednotvárnou orientáciou slovenskej ekonomicky na automobilový priemysel je zrejmé, že pôvodne väčšinových Slovákov čakajú v budúcnosti veľké problémy. Zbytočne si dnes slovenskí boháči sporia peniaze, alebo kupujú nehnuteľnosti, pretože pokiaľ hodnoty nie sú kryté užitočnou ľudskou prácou, stanú sa bezcennými!
Ťažkosti spôsobené kriminalitou a znehodnocovaním majetku poznajú už dnes mnohí Slováci žijúci v blízkosti cigánskych asociálov (napr. poľnohospodári a majitelia nehnuteľností).

A preto vám odporúčame vzhliadnuť dokument Requiem pre Detroit. Pozornému divákovi určite neuniknú súvislosti s úpadkom tohto mesta.