Tomislav Sunic na konferencii Národného Frontu

TSNFZaujímavá prednáška z výročnej konferencie Národného Frontu z roku 2012.

Reklamy