Európa musí byť opäť Európou

EA Výstižná reč Markusa Willingera z politického hnutia Generácia Identity.

Reklamy