Organizátor Občianskeho odporu (09.11.2013) odmieta policajnú šikanu!

OO Nedávno uverejnené video, vyzývajúce Slovákov k revolúcii, si takmer okamžite získalo sympatie celého Slovenska. V súvislosti s pripravovanou protestnou akciou – OBČIANSKY ODPOR  9.11.2013, ktorú do dnešného dňa na sociálnych sietiach podporili tisícky Slovákov, redakcia Slobodných médií oslovila jedného z organizátorov uvedenej akcie Lukáša Kopáča.

Hneď na úvod bude čitateľov zaujímať, prečo si sa rozhodol zorganizovať protestné zhromaždenie?
Hneď na začiatok by som rád vysvetlil, že nie je správne, keď ma niekto označuje ako organizátora. Momentálne žijem v Taliansku, no už dlhšiu dobu so znepokojením sledujem vývoj na Slovensku. Dobre viem, že s protisystémovými myšlienkami sa už pohrávali viacerí. Mojim hlavným cieľom je spojiť Slovákov, aby konečne pochopili, že nie je rozumné dnes riešiť pojmy ako ľavica, alebo pravica. Všetci Slováci majú spoločných nepriateľov, a tými sú skorumpovaní a nemorálni politici. Veľmi ma teší, keď vidím, že mnohí z ľudí pochopili zámer protestného odporu. Akciu Občiansky odpor začínajú podporovať rôzni ľudia s rôznou názorovou orientáciou, vďaka čomu neustále naberá na sile. Celá akcia je zatiaľ iba myšlienkou a preto si ju nikto nemôže privlastniť. Akcia patrí všetkým okrádaným a klamaným Slovákom, a každý sa môže stať jej organizátorom. Som si plne vedomý, že bez masovej podpory ľudí akcia nebude úspešná. Dôležité je, aby nás všetkých v prvom rade spájala spoločná myšlienka Občianskeho odporu proti súčasnému politickému systému a skorumpovaným politikom. Najdôležitejšia je naša budúcnosť, preto sa nesmieme zbytočne hádať kvôli histórii, hudbe, móde, účesom alebo iným nepodstatným veciam.

Aké máš od akcie očakávania, a čím sa bude odlišovať od ostatných protestov ktoré sme už na Slovensku mali?
Vysoká nezamestnanosť, chudoba, ale aj známe korupčné kauzy tolerované politikmi dokazujú, že fungovanie polície a súdov na Slovensku zlyháva. Popritom je rovnako nebezpečný aj vplyv finančných skupín na politikov. Myslím si, že každý rozumný človek už vidí, že do vysokej politiky sa nedostane ten, kto má lepší program, kto je múdrejší a morálnejší. Väčšinou bohužiaľ vyhráva ten, koho viac dotujú finančné skupiny a zaplatí si drahú reklamu. Mnohí Slováci si to vôbec neuvedomujú a volia pekné politické sľuby a drahú reklamu. Nechápu, že túto špinavú politickú hru nakoniec aj tak zaplatia zo svojich daní prostredníctvom predražených štátnych zákaziek. Dovolím si tvrdiť, že na Slovensku sa preto opakovane od roku 1989 porušuje Čl. 31, Ústavy SR, garantujúci ochranu slobodnej súťaže politických síl v demokratickej spoločnosti.  Práve preto blížiaca sa akcia nesmie byť len o rozprávaní. Predpokladám, že zámerom väčšiny zúčastnených je konečne priama akcia odporu, s cieľom využiť Ústavou SR garantované právo občanov postaviť sa na odpor. Aj keď odmietam, aby sa na akcii páchali nejaké výtržnosti, alebo trestné činy, myslím si, že účastníci protestu by na znak odporu proti skorumpovaným politikom nemali zbytočne poslúchať príkazy a výzvy policajtov. Veď aj podľa § 1 zákona o Policajnom zbore, je činnosť Policajného zboru mnohokrát kontrolovaná neschopnými a skorumpovanými politikmi.

Predstavme si, že akcia Občiansky odpor bude úspešná. Čo bude nasledovať? Spolupracujete s nejakými odborníkmi?
Čo viem, tak nás podporuje množstvo vysokoškolsky vzdelaných ľudí, vrátane študentov. V takzvaných odborníkoch nevidíme žiadny problém. Stačí keď si uvedomíme, kam dnešné Slovensko priviedli tí údajní odborníci. Myslím si, že na Slovensku nepotrebujeme odborníkov, ale skôr morálku a zdravý sedliacky rozum. Keď sa prestane v politike klamať a kradnúť, mnohé slovenské problémy sa okamžite vyriešia. Predpokladám, že odrazu bude dostatok peňazí pre dôchodcov, mladé slovenské rodiny, ale aj pre školstvo a zdravotníctvo.
Prvoradým cieľom pripravovanej akcie Občiansky odpor je zmena politického a volebného systému. Odkomercionalizovaním procesu volieb musíme zabrániť korupčným vplyvom v slovenskej politike. Dôležité je, aby prostredníctvom verejnoprávnej televízie bola zorganizovaná široká celonárodná diskusia s možnosťou upraviť volebný systém. Našou víziou je tiež uplatniť prvky švajčiarskeho modelu riadenia štátu, aby bol občan konečne viac ako politik.

Ako by podľa vás mala fungovať ľudská spoločnosť?
Uznávam určitú zlatú strednú cestu. Nie som zástancom socialistického, ani kapitalistického hospodárstva. Z politického hľadiska najviac sympatizujem s priamou demokraciou. Čo sa týka ekonomicky, tam sú mi blízke keynesovské ekonomické princípy. Pre dobre fungujúcu ekonomiku považujem za dôležité udržiavať v štáte silnú kúpyschopnú strednú vrstvu. Svojho času týmto spôsobom úspešne fungovali známi podnikatelia ako Henry Ford, aj Tomáš Baťa. Úpadok dnešného Slovenska je priamym dôkazom, že pokiaľ stredná vrstva nemá dostatok peňazí, obchodná výmena tovarov a služieb sa postupne zastavuje. V oblasti poľnohospodárstva si zase myslím, že úlohou každého štátu musí byť dosiahnutie potravinovej sebestačnosti.

Máš politické ambície?
Ako som už povedal, v súčasnosti žijem v zahraničí, kde normálne pracujem a zarábam. Určite nechcem byť politikom a po dúfam úspešnom ukončení protestného odporu sa vrátim späť do Talianska. Akciu podporujem nie kvôli sebe, ale pretože sa už nemôžem dívať, ako dnes mnohí Slováci živoria. Jednoducho nemám rád nespravodlivosť.

Facebooková stránka protestu – Občiansky odpor

Reklamy